Välkommen till

Graviditetspanelen

En forskningsstudie om graviditetens politiska konsekvenser

Att bli med barn är en av de viktigaste händelserna i livet. Trots detta saknas forskning om hur graviditet och förlossning påverkar individens syn på samhället. Projektet ”I väntans tider” är det första som systematiskt undersöker hur en gravid kvinna och hennes partner påverkas i sin syn på samhället av graviditet och förlossning. Inom ramen för projektet finns Graviditetspanelen, som är en enkätundersökning som genomförs på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.

Det finns ganska mycket forskning om hur och varför människor förändrar sin syn på samhället. Men än så länge har graviditeten och förlossningen inte blivit betraktade som processer av politisk betydelse inom forskningen. I projektet är vi intresserade av hur intresset för samhällsfrågor ökar eller minskar och hur uppfattningar och åsikter om samhället förändras under en graviditet och i tidigt föräldraskap.

Studerar hur uppfattningar skapas och förändras

Förståelse för dessa processer är avgörande för att samhället ska kunna möta medborgare i den här situationen på ett lyhört vis. Projektet behövs också för att öka kunskapen om föräldrars olika erfarenheter av samhällets stöd samt för att förklara det kända faktum att kvinnor och män engagerar sig på olika sätt i olika frågor och tycker olika saker. Eftersom graviditet och förlossning påverkar de flesta människor och eftersom de oftast är livsavgörande händelser, behövs projektet för att ge en heltäckande bild av hur samhällsuppfattningar skapas och förändras och hur vi ska förstå skillnader mellan olika kvinnor och män.

Forskningssamarbete

Projektet är ett samarbete mellan barnmorskor och förlossningsläkare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset och Sahlgrenska akademin och statsvetare vid statsvetenskapliga institutionen och SOM-institutet, alla vid Göteborgs universitet.

Information till dig som vill delta i studien

Om du är intresserad och vill veta hur du kan delta i studien, välkommen att höra av dig till Elin Naurin, elin.naurin@pol.gu.se. För att vara aktuell för deltagande behöver du vara gravid eller partner till en gravid kvinna.

 


Ansvariga för studien

Huvudman för detta forskningsprojekt är Göteborgs universitet.

Elin Naurin, forskningsledare, docent i statsvetenskap och Wallenberg Academy Fellow vid statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet
e-mail: elin.naurin@pol.gu.se
tel: 031- 786 12 43

Helen Elden, universitetssjukhusöverbarnmorska vid Sahlgrenska universitetssjukhuset, docent vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet
e-mail: helen.elden@gu.se
tel: 031-786 23 54

Verena Sengpiel, specialistläkare och docent i obstetrik och gynekologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Göteborgs universitet
e-mail: verena.sengpiel@obgyn.gu.se

Karolina Lindén, barnmorska och doktor i vårdvetenskap, Göteborgs universitet
e-mail: karolina.linden@gu.se

Elias Markstedt, doktorand i statsvetenskap, Göteborgs universitet
e-mail: elias.markstedt@gu.se

Ingrid Andreasson, programsamordnare för Graviditetspanelen, Göteborgs universitet
e-mail: ingrid.andreasson@gu.se

Anton Wallin, biträdande forskare, Göteborgs universitet
e-mail: anton.wallin@gu.se

 
 
 

© Copyright Pregdem